Dlaczego wybieramy ceramikę?

Oceń
(1 głos)

Najbardziej lapidarna odpowiedź - bo ceramika, to najlepszy, najtrwalszy i coraz powszechniej akceptowany przez ludzi materiał do budowania. Cenią jej zalety deweloperzy i ich klienci. Wybierają ten materiał indywidualni inwestorzy. Bo dom z ceramiki, to dom na wiele pokoleń.

Przypomnijmy, zatem jeszcze raz jej najważniejsze zalety:

Wysoka wartość budynku

Sprawdzony przez tysiąclecia materiał budowlany, jakim jest niewątpliwie cegła, to gwarancja udanej inwestycji, a zbudowany z niej dom to duma dla właściciela. Wysokiej jakości ściany z ceramiki podwyższają atrakcyjność rynkową budynku przy jego ewentualnej sprzedaży. Dom z cegieł zachowuje wysoką, stałą wartość rynkową pomimo upływu lat, ponieważ ściany ceramiczne w miarę upływu czasu nie zmieniają swych właściwości użytkowych - ceramika była, jest i będzie zawsze w cenie.

Wielopokoleniowa trwałość - to widać na całym świecie. Domy z ceramiki trzymają się nieźle

Cegły ceramiczne, wśród wszystkich materiałów budowlanych, wykazują jedną z najmniejszych podatności na zmienności kształtu np. pod wpływem obciążeń statycznych, ciepła lub niskich temperatur. Konstrukcje z cegły są szczególnie trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Budynki z ceramiki wymagają niewielkich nakładów finansowych przy ewentualnych naprawach bądź renowacjach. Dom z cegieł to bezproblemowa eksploatacja - rozwiązanie na pokolenia.

Izolacyjność termiczna, - poryzacja, czyli. „Ciepła ceramika”

Tradycyjnie wypalana ceramika nigdy nie posiadała parametrów termoizolacyjnych, zapewniających wystarczającą ochronę cieplną. Dopiero dzięki procesowi poryzacji możliwe stało się wytwarzanie tzw. ciepłej ceramiki. Proces poryzacji polega na uzyskaniu wypełnionych powietrzem pustek (porów) w materiale ceramicznym poprzez dodanie do gliny drobnych trocin, które ulegają spaleniu podczas wypalania cegieł. Cegły poryzowane dzięki obecności niezliczonej ilości mikroporów w ściankach ceramicznych oraz skomplikowanemu kształtowi i układowi drążeń charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością cieplną. To właśnie te doskonałe parametry termiczne sprawiają, iż z ceramiki poryzowanej można wykonywać obecnie jednowarstwowe ściany bez dodatkowego ocieplenia.

Izolacyjność akustyczna

Uciążliwe dźwięki mogą powodować stres, irytację, brak koncentracji. Ściany o dobrze dobranej masie zapewniają wysoki poziom ochrony przed hałasem. Dzięki temu ściany ze specjalnych akustycznych cegieł wykazują doskonałą izolacyjność akustyczną i w połączeniu z ceramicznymi stropami zapewniają spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Ognioodporność - wypalana w wysokiej temperaturze

Cegła ceramiczna jest materiałem niepalnym. Odporność ogniowa ścian ceramicznych sięga 4 godzin, spełniając najwyższe wymagania polskich przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ceramika jest materiałem nietoksycznym, czyli podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych bądź trujących substancji. Solidne, ceramiczne ściany przez wiele godzin mogą opierać się niszczącemu działaniu ognia, skutecznie chroniąc życie i mienie mieszkańców

Bardzo duża wytrzymałość, stałość i niezmienność w czasie i... wiekowe tradycje

Materiały z ceramiki są bardzo wytrzymałe. Dzięki temu cegły umożliwiają wznoszenie wyższych budynków. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo statyczne konstrukcji, dając poczucie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Konstrukcje z cegły charakteryzuje również duża stałość i niezmienność w czasie cech użytkowych. Przede wszystkim nie wykazują zdolności do zmiany kształtu np. pod wpływem znacznych, stałych obciążeń.


Naturalny mikroklimat - w zimie ciepło, latem chłodno

Wykorzystanie tradycyjnego, naturalnego surowca i nowoczesnej technologii ściany jednowarstwowej gwarantuje dobre samopoczucie mieszkańców domu „oddychanie ścian”, czyli dyfuzja pary wodnej. Mikroskopijne pory w ceramice sprzyjają wchłanianiu nadmiaru wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Zapobiega to zawilgoceniu ścian, rozwojowi pleśni i grzybów oraz utrzymuje wilgotność powietrza na stałym, optymalnym dla człowieka poziomie.

Akumulacja ciepła, czyli gromadzenie ciepła

Dzięki odpowiedniej grubości i masywności ściany jednowarstwowe gromadzą i oddają ciepło w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, utrzymując ją na stałym poziomie. Proces ten zachodzi zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Zimą zabezpiecza przed gwałtownym wychłodzeniem, a latem jego nadmiernym przegrzaniem.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Szczelne i ciepłe - umożliwia system pióro i wpust. To... Jak zamek błyskawiczny.

Budynki ze ścianami jednowarstwowymi są całkowicie wiatroszczelne. Ciepłe połączenie cegieł na pióro i wpust przypomina zamek błyskawiczny. Układ zazębiających się wpustów i wypustów na powierzchniach bocznych cegieł zapewnia pewne połączenie ze sobą elementów w murze. Energia grzewcza w żadnym wypadku nie jest „wywiewana” z budynku przez szczeliny lub szpary. Ściana jednowarstwowa jest szczelna i ciepła. Przy czym ściany te działają niczym naturalne klimatyzatory. Wahania temperatur i wilgotności równoważone są przez przyjmowanie lub oddawanie ciepła i pary wodnej.

Ekologia - Cegły powstają z czterech „żywiołów”: ziemi, wody, ognia i powietrza.

Są naturalne i zapewniają zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Najnowocześniejsze technologie produkcji zapewniają jednocześnie wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. Cegły wykazują dużą zdolność do ponownego wykorzystania - mineralne materiały budowlane, jak cegły, dają się bez problemu wykorzystać jako materiał wtórny, np. jako dodatek przy produkcji nowych cegieł, jako podbudowa przy budowie dróg czy jako mączka na kortach tenisowych.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Z wyrobów ceramicznych możemy zbudować kompletny dom

Budowa domu, jego kształt i funkcje są zawsze uzależnione od potrzeb inwestora. Każdy chce by jego dom był ciepły, okazały, ale jednocześnie tani. Oczywiście nie kosztem jego trwałości i solidności wykonania. Przedstawiając zleceniodawcy - inwestorowi ofertę budowy domu, musimy poznać projekt, oczekiwania i zaproponować najkorzystniejszą technologię budowy. Średnie koszty budowy domu do stanu surowego zamkniętego z gotową elewacją (tj. budynek zadaszony, wstawiona stolarka okienna wraz z drzwiami wejściowymi i ewentualnie bramą garażową ocieplony z wykonanym tynkiem elewacyjnym), wahają się od 1000,00 do 1500,00 zł/m2 bruttopów. całkowitej. Oczywiście, ma ogromne znaczenie - czy dom posiada poddasze użytkowe , czy jest parterowy, czy jest też podpiwniczony. Istotne też są warunki gruntowe, ze względu na posadowienie fundamentów i wykonanie skutecznej izolacji (czasami niezbędne jest wykonanie drenażu).

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Liczne doświadczenia wskazują, że wielu inwestorów poświęca zbyt mało czasu na dobre zaplanowanie całej inwestycji. W dużym stopniu jest to podyktowane trudnościami w zdobyciu wielu niezbędnych danych. Np. materiałowych. Wybieramy odpowiedni projekt i rozpoczynamy prace, przy czym szczegółowe planowanie dotyczy zazwyczaj tylko podstawowego etapu inwestycji. W efekcie często nie możemy skończyć budowy, bowiem nieprzewidziane (przy zbyt prostym wyliczaniu) wydatki szybko skończyły się. Nie istnieje średnia cena m2 domu. Bo te często się zmieniają. Przy tak wielu dostępnych technologiach, zróżnicowaniu cen poszczególnych materiałów i robocizny / a te ostatnio ogromnie wzrosły/ nie sposób dzisiaj operować pojęciem średniej ceny. Jeszcze bardziej istotne znaczenie ma możliwość porównania kosztów i czasu wykonania poszczególnych etapów inwestycji. Znając orientacyjny udział procentowy poszczególnych elementów obiektu można bardziej dokładnie a jednocześnie szybko oszacować koszt finalny.

Ot, chociażby budowa takiego domu jednorodzinnego /zdjęcie powyżej/, o kubaturze ok. 120-150 m².

Budowa domu zawsze była złożonym procesem. Inwestor zdecydowany na budowę swojego domu, musi przejść niezbędną drogę formalno-prawną zanim w ogóle rozpocznie właściwą inwestycję. Mając na uwadze aktualne koszty budowy oraz często ograniczone fundusze, normalnym wydaje się chęć poznania wszystkich nakładów pieniężnych niezbędnych podczas planowanej budowy. Czy jednak możliwe jest całkowite i dokładne ich wyliczenie? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć każdą ewentualność na placu budowy? Myśląc o inwestycji szukamy konkretnych danych i zapoznajemy się z wszystkimi aspektami budownictwa - na ile pozwala nam posiadane doświadczenie, wykształcenie czy predyspozycje. Wybieramy technologie, oglądamy materiały budowlane, porównujemy ceny, studiując cenniki, i wreszcie pytamy znajomych o fachowców lub firmy wykonawcze. Z pomocą przychodzą nam biura projektowe, które podają koszt wybudowania danego projektu, wyliczając niezbędne, ale orientacyjne koszty tej inwestycji. Każdy rozsądnie myślący człowiek musi zadać sobie pytanie, na jakiej podstawie zostało to wyliczone? Czy koszty budowy pokryją się z wyliczeniami biura? I czy są one adekwatne do obecnych cen? Bo te przyjmują ostatnio niebagatelne rozmiary.

Zasadniczo proces budowlany możemy podzielić na cztery wyraźne etapy:

  • Prace ziemne i przygotowawcze oraz fundamenty
  • Stan surowy otwarty
  • Stan surowy zamknięty
  • Prace wykończeniowe

Elewacje i ogrodzenie z ceramiki, a także taras to piękny efekt ostateczny/zdjęcie poniżej/.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Wróćmy jednak do stanu surowego, zamkniętego i materiałów, z których go zbudujemy. Ściany nośne są następnym, ważnym elementem konstrukcyjnym budynku. Pełnią one funkcje przegród pionowych, oddzielających wnętrze budynku od przestrzeni zewnętrznej oraz rozdzielają pomieszczenia wewnątrz budynku. Mówiąc inaczej dzielą budynek na poszczególne pomieszczenia wewnętrzne. Ściany nośne, albo konstrukcyjne przekazują ciężar własny, ciężar stropów i ścian wyższej kondygnacji, obciążenie z dachu, i obciążenia użytkowe budynku, na elementy konstmkcyjne znajdujące się bezpośrednio pod nimi, tj. na ściany niższej kondygnacji, podciągi, belki, słupy lub bezpośrednio na fundamenty.

Do zbudowania ścian wewnętrznych - nośnych i działowych /tu przede wszystkim akustycznych, międzymieszka-niowych/ konsekwentnie będziemy stosowali pustaki ścienne. Pokazując przede wszystkim ilości zużytego materiału na 1 m², wskazując na walory takiej ściany. Pokażemy to na przykładzie różnych pustaków do budowy domu.

Do ścian oddzielających mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym lub zabudowie szeregowej stosuje się tu akustyczne pustaki ceramiczne. O walorach ich szerzej pisaliśmy w nr 4/2006 CB”. Ściana akustyczna o grubości 25 cm. Wykonane z nich ściany mająwysokie parametry izolacyjności akustycznej, który wynosi Rw=60 dB. Sąone dość masywne, ponieważ widoczne otwory wypełnia się zaprawą.

Stropy to kolejny etap. Dlaczego ceramiczny? Najbardziej lakoniczna odpowiedź to, jeśli zdecydowaliśmy, że dom z ceramiki, to konsekwentnie wybieramy taki strop. Wykonując taki strop wybieramy solidność, oszczędność, bezpieczeństwo, szybkie i łatwe wykonanie, swobodę projektowania, ciszę w budynku i systemowe rozwiązania.. Omawiając stropy ceramiczne warto wspomnieć o konstrukcji typu -CERAM

Pustak Ceram. Zaprojektowany został przede wszystkim dla budownictwa jednorodzinnego, o typowych rozpiętościach oraz obciążeniach użytkowych stropu Przeznaczony głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Z pozoru nie różni się (poza kształtem pustaka) od stropu typu TERIVA. Jego konstrukcja opiera się na belkach żelbetowo-ceramicz-nych i pustakach ceramicznych a w klasycznym układzie (CERAM 50B/24) jego rozpiętość sięga 630 cm. Nakładka ceramiczną wysokości 6,5 cm , nie zwiększa znacząco wysokości stropu i ciężaru konstrukcji , natomiast pozwala na zwiększenie rozpiętości stropu nawet do 720 cm Tak rozbudowany strop nosi nazwę CERAM 50B/30 -jego minimalna szerokość oparcia na ścianie konstrukcyjnej wynosi 11 cm, minimalna szerokość wieńca zaś to 15 cm.

I wreszcie dach. Oczywiście ceramiczny, jeśli będzie on wielospadowy, bo tu ceramiczne pokrycia mają szczególne zastosowanie. Ich skuteczność polega przede wszystkim na sprawnym odprowadzaniu wody, a to poprawia trwałość i funkcjonalność dachu.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Decydując się na ceramiczne pokrycie dachu mamy ogromny wybór dachówek, ich kształtu i kolorystyki. Popularna karpiówka w naturalnej czerwieni, niezależnie od wykroju, a wiec czy będzie - półokrągła, segmentowa, gotycka czy łukowa. Dach - to nie tylko dachówka, ale cała gama niezbędnych dodatków, jak: gąsiory, trójniki, kominki wentylacyjne i inne. Te ceny, j ak również innych ceramicznych elementów każdy inwestor znaj dzie w katalogach poszczególnych producentów ceramiki budowlanej, ale trzeba brać tu pod uwagę zmienność tych cen oraz często stosowane promocje. Wyliczenie kosztów całkowitych budowy domu, niezależnie czy będzie on z ceramiki, czy zbudowany w innej technologii najlepiej zrobi to projektant, na podstawie konkretnegoprojektu, w którym będzie wiadomo, jaka jest powierzchnia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, dachu i jego kształtu, liczby okien i wielu innych elementów. Generalnie, - jeśli zdecydujemy się na ceramikę, to mamy gwarancję udanej inwestycji. A oto przecież nam chodziło.

Dlaczego wybieramy ceramikę?

Autor:
Andrzej Kuśmider
Ceramika Budowlana 2007 nr 3

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partnerzy