Domy z ceramiki

Oceń
(2 głosów)

Materiały ceramiczne mogą być stosowane w konstrukcjach murowych we wszystkich klasach środowiska, w tym także w środowisku wilgotnym, z występującym mrozem. Oznacza to, że z ceramiki można wykonywać budynki mieszkalne, administracyjno-biurowe, handlowo-usługowe, przemysłowe i rolnicze. Z ceramiki mogą być wykonywane wszystkie podstawowe elementy budynku: od fundamentu aż po dach.

Z ceramicznych materiałów można wykonywać wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne i wewnętrzne, działowe i międzymieszkaniowe, konstrukcyjne i niekonstrukcyjne, osłonowe i wypełniające. Z ceramiki mogą być przy tym budowane ściany jednomateriałowe oraz wielowarstwowe, w połączeniu z innymi wyrobami i materiałami.

Z ceramiki mogą być również wykonywane fundamenty i ściany piwnic przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji lub ceramiki odpornej na przenikanie wilgoci.

Przy zastosowaniu ceramiki można też wykonywać stropy i stropodachy różnorodnej konstrukcji: monolityczne, belkowo-pustakowe i płytowe.

Elewacje i pokrycia dachowe z ceramicznych materiałów o urozmaiconych wzorach i kolorystyce stanowią nie tylko dobre uzupełnienie całości kompozycji, ale są też widocznym dowodem wysokiej jakości i trwałości domu.

Z ceramiki mogą być wreszcie także inne elementy konstrukcji i architektury, takie jak: okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki, chodniki oraz ogrodzenia.

Ściany zewnętrzne. W każdym domu wszystkie elementy budynku odgrywają istotną rolę, ale wśród nich rolę szczególną mają ściany zewnętrzne, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych jedno-, dwu i kilkukondygnacyjnych, jakie najczęściej są budowane. Ściany zewnętrzne decydują bowiem o nośności i trwałości, ale także o klimacie wewnątrz mieszkań i kosztach energii niezbędnej na ogrzewanie.

W budynkach średniej wielkości, straty ciepła przez ściany wynoszą ok. 30% ogółu strat. Jeżeli weźmie się przy tym pod uwagę, że straty ciepła związane z wentylacją wynoszą 30-40%, to okazuje się, że przez ściany ucieka tyle samo ciepła, co przez wszystkie pozostałe części budynku (dachy, stropy, okna, drzwi, podłogi). Warto więc wykonywać ściany zewnętrzne o dobrej izolacyjności cieplnej. Z ceramiki można wykonywać zewnętrzne ściany, które z powodzeniem spełniają wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U=0,30 W/(m2K). Mogą to być ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe. Poniżej podano przykłady takich ścian zewnętrznych.

Ściany jednowarstwowe wykonuje się z pustaków poryzowanych. Ściany tego rodzaju charakteryzują się dobrymi właściwościami cieplno-wilgotnościowymi przy bardzo niskiej pracochłonności ich wykonania. Na rysunku 1 przedstawiono przykład takiej ściany.

Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych poryzowanych Porotherm nowej generacji, murowanych na wpust-wypust, przy zastosowaniu zapraw i tynków ciepłochronnych charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła U=0,26 W/(m2K) przy grubości mur 440 mm.

Ściany dwuwarstwowe mogą być z powodzeniem stosowane przy ocieplaniu istniejących budynków murowanych. Przykład ocieplania ściany wykonanej z 1,5 kratówki K3 przedstawiono na rysunku nr 2.

W tym przypadku ściana murowana o grubości 380 mm została ocieplona warstwą materiału termoizolacyjnego i zabezpieczona od strony zewnętrznej tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym siatką.

Współczynnik przenikania ciepła takiej ściany, wykonanej za zastosowaniem materiału termoizolacyjnego o grubości 120 mm i współczynniku przewodzenia ciepła ca 0,04 W/(mK) wynosi U=0,27 W/(m2K).

Ściany trójwarstwowe, przedstawione na rysunku 3, pozwalają na uzyskanie praktycznie każdej żądanej izolacyjności cieplnej. W ścianach tego typu mur wewnętrzny nośny wykonywany jest z pustaków, mur zewnętrzny osłonowy z cegieł, najczęściej cegieł elewacyjnych niewymagających tynkowania. W murach tych mogą być również stosowane pustaki oraz cegły poryzowane.

Współczynnik przenikania ciepła takich ścian, wykonanych za zastosowaniem materiału termoizolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 W/(mK) i grubości warstwy – podobnie jak w poprzednich przykładach – 120 mm, wynosi U=0,26 W/(m2K).

Dom z ceramicznych materiałów budowlanych to przede wszystkim dom trwały, którego koszty poniesione w trakcie budowy zwrócą się wielokrotnie przez wiele , wiele lat użytkowania. Jest to zarazem dom, w którym elementy wykonane z ceramiki nie wymagają jakiejkolwiek konserwacji.

Dom, w którym ściany zewnętrzne wykonano z samych materiałów ceramicznych lub z materiałów ceramicznych i odpowiednio dobranych materiałów termoizolacyjnych, charakteryzuje dobra izolacyjność cieplna o współczynniku przenikania ciepła U od 0,20 do 0,30 W/(m2K). W takim domu koszty ponoszone na ogrzewanie są niewysokie, a zwiększone koszty zakupu nowoczesnych materiałów ceramicznych i termoizolacyjnych zwracają się w ciągu 2-3 lat.

W domu, w którym ściany i stropy wykonano z ceramiki, panuje przyjemny dla jego mieszkańców i użytkowników mikroklimat. Dzieje się tak dlatego, że ceramika ma dobrą przepuszczalność pary wodnej i równocześnie wysoką zdolność akumulacji ciepła. Dzięki tym właściwościom, niwelowane są skutki szybkich zmian temperatury w ciągu doby, np. zimą w przypadku spadku, a latem w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz budynku. Temperatura i wilgotność wewnątrz budynku nie podlegają takim wahaniom, zmieniają się łagodnie i osoby, które w nich przebywają, nie odczuwają tych zmian.

Mieszkańcy i użytkownicy domów, w których ściany wykonano z materiałów ceramicznych, nie są narażeni na skutki hałasu wytwarzanego na zewnątrz oraz w sąsiednich pomieszczeniach i mieszkaniach wewnątrz budynku, ponieważ przegrody budynku, wykonane z tych materiałów, charakteryzują się dobrą izolacyjnością akustyczną.

Domy, w których podstawowe elementy, takie jak: ściany i stropy, wykonano z ceramiki, charakteryzuje wysoka klasa odporności ogniowej. Tak więc, jest to dom bezpieczny, bo niepalny, a w przypadku wybuchu pożaru zapewnia czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej akcji gaszenia.

Dom z ceramiki ma także wszystkie oczekiwane cechy zdrowotności. W takim domu bowiem ściany i stropy oraz inne elementy ceramiczne nie emitują żadnych substancji szkodliwych, nie podwyższają też poziomu stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych ponad poziom promieniowania, jaki zwykle występuje w otoczeniu domu.

Domy z nowoczesnych materiałów ceramicznych, przy zastosowaniu poprzednio wymienionych nowych technik murowania, buduje się szybko, wielokrotnie szybciej niż z dawnych, tradycyjnych materiałów.

Szczególnie niską pracochłonnością murowania charakteryzuje się system budowy z wielkowymiarowych pustaków poryzowanych, łączonych na wpust-wypust, przy równoczesnym wykonywaniu spoin poziomych pasmowych.

Dom z ceramiki nie jest drogi, jeżeli uwzględni się wszystkie jego zalety i pamięta o tym, że jest to dom na wiele lat dla wielu pokoleń. Dlatego na pewno warto zbudować go z ceramiki.

mgr inż. Włodzimierz Babik
Ceramika Budowlana nr 4/2011

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partnerzy