Izolacyjność cieplna ścian z ceramiki

Oceń
(1 głos)

Dobry dom, to taki dom, w którym ściany zewnętrzne skutecznie zapobiegają uciekaniu ciepła z wnętrza pomieszczeń, a przy tym — umożliwiają przenikanie wilgoci i mają zdolność do akumulacji ciepła. Takie domy można budować z wyrobów ceramicznych.

Wyroby ceramiki budowlanej charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną. Współczynnik przewodzenia ciepła ścian z cegieł ceramicznych pełnych wynosi 0,7 — 1,0 W/(mK), ale też z takich cegieł nie buduje się obecnie ścian zewnętrznych.

Wysoką izolacyjność cieplną nowoczesnych wyrobów ceramicznych uzyskuje się dwoma sposobami:

  • specjalny układ drążeń i zmniejszenie grubości ścianek,
  • zwiększenie poryzacji materiału ceramicznego.

Stosowanie obydwu tych sposobów cegła elewacyjna jednocześnie, jak również wykorzystywanie nowoczesnych technik murowania (wpust-wypust, na suchy styk) oraz murowanie z cienkimi spoinami lub zastosowanie zapraw ciepłochronnych umożliwia wykonywanie ścian o nadzwyczajnych właściwościach cieplno-wilgotnościowych, a przy tym — o dobrych cechach konstrukcyjnych.

Obecnie obowiązują bardzo wysokie wymagania dotyczące oszczędności ciepła potrzebnego do ogrzewania domów, które charakteryzowane są poprzez:

  • graniczne wartości obliczeniowego zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym Eo, kWh/(m3rok) lub alternatywnie w zabudowie jednorodzinnej;
  • maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła przegród Uo, W/(m2K).

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła Uo, w przypadku ścian, w których zastosowano materiały termoizolacyjne, wynosi 0,30 W/(m2K), a w stosunku do ścian bez materiałów termoizolacyjnych, wartość ta kształtuje się na poziomie 0,50 W/(m2K).

Z pustaków ceramicznych drążonych — w połączeniu z materiałami termoizolacyjnymi (wełna mineralna lub styropian) — można budować ściany wielowarstwowe, o współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,30 W/(m2K), a z pustaków ceramicznych poryzowanych — ściany jednowarstwowe, o wartości tego współczynnika poniżej 0,50 W/(m2K). Przykłady takich ścian zaprezentowano na rysunkach 1 + 4.

Na rysunku 1 przedstawiono ścianę zewnętrzną trójwarstwową, w której warstwę wewnętrzną nośną wykonano z pustaków MAX lub innych podobnych pustaków ceramicznych (K065-2W, M44). Warstwę termoizolacyjną stanowi tutaj wełna mineralna lub styropian o współczynniku przewodzenia ciepła 0,042 W/(mK), a warstwę zewnętrzną osłonową zbudowano z cegieł elewacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła takiej ściany U 0,26 W/(m2K).

Rys. 1. Ściana z pustaków MAX (K065-2W lub 1444) i ceramicznej cegły elewacyjnej z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,26 W/(m2K).

Rys. 1. Ściana z pustaków MAX (K065-2W lub 1444) i ceramicznej cegły elewacyjnej z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,26 W/(m2K).

Podobną ścianę przedstawiono także na rysunku nr 2. Różnice w stosunku do rys. 1 polegają na tym, że warstwę wewnętrzną nośną wykonano z pustaków UNI, zastosowano nieco grubszą warstwę analogicznego jak poprzednio materiału termoizolacyjnego, a warstwę osłonową zbudowano z cegły modularnej podwójnej tynkowanej. Współczynnik przenikania ciepła tej ściany wynosi również U 0,26 W/(m 2K).

Rys. 2. Ściana z pustaków UNI i cegły kratówki K3 z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,26 W/(m2K).

Rys. 2. Ściana z pustaków UNI i cegły kratówki K3 z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,26 W/(m2K).

Z kolei na rysunku 3 zaprezentowano ścianę czterowarstwową. W tym przypadku warstwę wewnętrzną nośną wykonano z pustaków typu U. Natomiast warstwę termoizolacyjną tworzy — podobnie jak na powyższych rysunkach — wełna mineralna lub styropian, a warstwę zewnętrzną osłonową zbudowano z cegły klinkierowej. W ścianie zastosowano ponadto szczelinę wentylacyjną. Współczynnik przenikania ciepła ściany wynosi tutaj U 0,23 W/(m2K).

Rys. 3. Ściana z pustaków U i cegły klinkierowej z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,23 W/(m2K).

Rys. 3. Ściana z pustaków U i cegły klinkierowej z izolacją cieplną z wełny mineralnej lub styropianu. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,23 W/(m2K).

Ścianę jednowarstwową z pustaków ceramicznych poryzowanych, np. KROTERM lub MEGATERM, przystosowanych do murowania na wpust-wypust, przedstawiono na rysunku 4. Gęstość objętościowa pustaków jest nie większa niż 0,80 kg/dm3 . Tak więc, przy tego rodzaju ścianach — w odróżnieniu od poprzednio zaprezentowanych — nie zastosowano już warstwy materiału termoizolacyjnego, a współczynnik przenikania ciepła tej ściany wynosi U 0,45 W/(m2K).

Rys. 4. Ściana jednowarstwowa z pustaków ceramicznych poryzowanych KROTERM lub MEGATERM, obustronnie tynkowana. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,45 W/(m2K).

Rys. 4. Ściana jednowarstwowa z pustaków ceramicznych poryzowanych KROTERM lub MEGATERM, obustronnie tynkowana. Współczynnik przenikania ciepła ściany U 0,45 W/(m2K).

Autor:
mgr inż. Włodzimierz Babik

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partnerzy